Lär känna

"Det var typiskt för Blåbärskungen. Han besvarade alltid en tuff fråga, med att själv ställa en tuff fråga"

Det är en mening från boken Åshöjdens BK av Max Lundgren. Boken har varit en del av mångas uppväxt men den där meningen har präglat mitt liv på ett sätt som jag aldrig kunnat förutse när jag läste den blott 8 år gammal. 

Anledningen är att det var första gången jag var med om en situation där någon klarade att vända en tuff situation till sin fördel. En väldigt värdefull egenskap.

Goda förhandlingskunskaper är en av de viktigaste kunskaperna vi kan skaffa oss. Att vara en bra förhandlare handlar inte bara om att skapa bra överenskommelser och få maximalt värde från sina förhandlingar. 

Förhandlingskunskaper kommer också hjälpa dig att bli en bättre problemlösare, en tillitsfull kollega, vän, förälder och partner. Det handlar inte om att förändra världen, det handlar snarare om att förändra hur du ser på världen och de människor som vi delar den med.